Starta eget

Hur du gör för att starta eget

Planerar du att starta eget? Har du en idé som du kan tjäna pengar på? Det första du behöver göra är att formulera en affärsidé – din affärsidé ska förklara 1) vad du ska sälja, 2) hur du ska gå tillväga och 3) hur målgruppen ser ut. Om du har en genomtänkt och välformulerad affärsidé ökar chanserna att lyckas. Arbetsförmedlingen hjälper dig att starta eget om du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen. De prövar affärsidéer och erbjuder utbildning i att starta eget. Dessutom finns möjlighet till ekonomiskt stöd genom det arbetsmarknadspolitiska programmet. Huruvida du blir beviljad stöd eller ej är upp till Arbetsförmedlingen att avgöra. Beslutet grundas på affärsidéns potentiella lönsamhet samt din förmodade förmåga att driva eget.

Nästa steg är att berätta om din affärsidé i en affärsplan. Förklara vad du tänker sälja, vilken målgruppen är, hur marknaden ser ut samt produktens eller tjänstens fördelar i jämförelse med konkurrenter. Gör en startbudget, resultatbudget samt likviditetsbudget. En god idé är att undersöka om den tänkta verksamheten kräver tillstånd eller registrering. Krav kan ställas på dig som företagare, på lokalen eller också på verksamheten i sig. Hör dig för med lokala, regionala och rikstäckande tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Därefter behöver du välja företagsform – enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Vad som rekommenderas beror på dina ambitioner och tanken med verksamheten.

Det är mycket man behöver tänka på när man starar eget. Som att registrera och skydda domännamn och varumärke, marknadsföra produkter eller tjänster. Det är också viktigt att hitta lokal och teckna försäkringar. Exempel på företagsförsäkringar är egendomsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, avbrottsförsäkringar, rättsskyddsförsäkringar samt kompanjonförsäkring. Andra exempel är arbetslöshetsförsäkring samt liv- och olycksfallsförsäkring. Du har också ansvar att tjäna pengar till din pension som egen företagare – rekommendationen är därför att betala arbetsgivaravgift, allmän pensionsavgift eller egenavgift. Det kan också vara nödvändigt att kompensera avsaknaden av tjänstepension anställda får av arbetsgivaren. Försök spara fem procent per månad.

Så snart du anställer någon blir du arbetsgivare – till och med om du anställer dig själv. Det innebär framför allt tre saker – att du behöver registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket, att du behöver göra skatteavdrag samt redovisa skatten för dina anställda samt betala arbetsgivaravgifter på anställdas löner. Som arbetsgivare kommer du behöva redovisa arbetsgivaravgifter, lön samt skatt i arbetsgivardeklarationen varje månad. Det är mycket att hålla reda på när man vill starta eget. Dock fungerar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket som utmärkta bollplank när frågor uppstår. Tveka aldrig inför att kontakta myndigheter när du behöver svar på frågor – myndigheterna är till för att hjälpa och underlätta för landets invånare.

Besök verksamt.se för mer information om att starta eget. Hemsidan är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. På hemsidan kan du bland annat skapa en affärsplan – det är väldigt smidigt. Du kan också ringa Startlinjen om du behöver svar på frågor om att starta eget. Sverige är ett småföretagarland som uppmuntrar människor att pröva sina vingar i egna företag – bara fantasin sätter gränser för vad du kan uppnå. Många entreprenörer har börjat sina karriärer med tomma händer, och det inget som säger att du inte kan förändra världen med din affärsidé och affärsplan. Man måste våga för att vinna.

Starta eget