Skatteverket

Skatteverket – en modern myndighet

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet med storslagen vision om ett samhälle där alla gör rätt för sig. Verksamhetsområden är 1) beskattning, 2) fastighetstaxering, 3) folkbokföring och 4) registrering av bouppteckningar. Därtill har Skatteverket som uppgift att utfärda id-kort för personer folkbokförda i landet samt bevaka statliga fordringar. På kontoren granskar anställda deklarationer samt behandlar skatteärenden åt såväl företag som medborgare. Utvalda kontor hanterar dessutom folkbokföringsärenden – det kan exempelvis vara flyttningar och personbevis – samt bouppteckningsärenden. Skatteverket har 10 370 anställda på 100-tal orter.

Huvudkontoret i Solna leder och styr landets sju skatteregioner. Generaldirektören leder arbetet på huvudkontoret som förutom verksamhetsledningen består av sex avdelningar – nämligen administrativa-, ekonomi-, IT-, kommunikations-, produktions- och rättsavdelningen. Till huvudkontoret räknas dessutom allmänna ombudet, internrevisionsenheten, personalansvarsnämnden samt skatterättsnämndens kansli. Skatteverket är en enrådsmyndighet. Det innebär att Skatteverket inte har en styrelse, utan ett insynsråd. Ordförande i insynsrådet är myndighetschefen – rådet har som uppgift att utöva insyn samt ge råd till myndighetschefen.

Som myndighet behandlar Skatteverket känsliga uppgifter om företag och privatpersoner. Bland annat behandlar Skatteverket personuppgifter, det vill säga information som på ett eller annat sätt kan bindas till en levande fysisk person. Om det framgår vilken fysisk levande person uppgiften berör klassificeras det som personuppgift. Bra exempel är adress, namn och personnummer – men det kan också vara bild och diarienummer. När man säger att Skatteverket behandlar personuppgifter betyder det att Skatteverket samlar in, registrerar och lagrar samt samkör eller skriver ut personuppgifter. Ja, allt man kan tänkas göra med uppgifterna.

Personuppgifter måste behandlas enligt lagar och förordningar – detta för att skydda människor från integritetskränkning vid behandling av personuppgifter. Allmänna regler hittas i personuppgiftslagen. Vid sidan av personuppgiftslagen finns dessutom registerförfattningar. Du har alltid rätten att veta vilka personuppgifter Skatteverket behandlar som angår dig. Informationen kan du ta del av utan kostnad en gång per år. Begäran inskickas med din underskrift till Skatteverkets huvudkontor i Solna – paragrafen du ska hänvisa till är 26 § personuppgiftslagen. Skulle dina personuppgifter vara felaktiga går det bra att vända sig till ett skattekontor.

För att förenkla företagens uppgiftslämnande samarbetar Skatteverket bland annat med Bolagsverket, Tillväxtverket samt Uppgiftslämnarutredningen. Som företagare har du möjlighet att hitta grundläggande uppgifter om ditt företag under ”Mina Sidor” på verksamt.se. Där har du också möjlighet att ändra grundläggande uppgifter. Det enda du behöver göra för att ända uppgifterna är att använda endera e-tjänster eller kontaktvägar. Uppgiftslämnarutredningen avslutade utredningen i mars 2015 – dock har berörda myndigheter fortsatt samarbetet efteråt. Skatteverket deltar även aktivt i e-samverkansprogrammet, ett projekt för digital samverkan.

Genom åren har Skatteverket gått från att vara en skattefogde till servicemyndighet. Skatteverket har arbetat medvetet för att öka sitt förtroende hos befolkningen – förändringsresan har inte varit förgäves. Vill du lära dig mer om Skatteverkets förvandlingsresa? Anders Stridh och Lennart Wittberg har skrivit boken ”Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet” som beskriver resan ur deras perspektiv – både Stridh och Wittberg har deltagit i förändringsprocessen och med egna ögon upplevt hur Skatteverket förändrats till det bättre. För sitt arbete vann Skatteverket Kvalitetsmässans fina pris som Sveriges modernaste myndighet.

Skatteverket