Bolagsverket

Bolagsverket hjälper företag

Bolagsverket har som uppgift att granska, informera och registrera – därigenom blir företagandet enkelt och näringslivet rättssäkert. När du startar ett företag registrerar du det hos Bolagsverket. Behöver du ändra registrerade uppgifter måste anmälan göras till Bolagsverket. En gång per år kommer du uppmanas att lämna in årsredovisning. Myndigheten har tre huvudsakliga funktioner, nämligen 1) myndighetsutövning, 2) service och information och 3) förenkling. Det ska vara enkelt att starta företag, och det får gärna gå fort och bli rätt dessutom. Just därför erbjuder man digitala tjänster, information och service. Hit kan du också vända dig om du behöver information om diverse företag och föreningar – sök information om företag och föreningar i Näringslivsregistret.

Bolagsverket registrerar bland annat

• Aktiebolag
• Bostadsrättsföreningar
• Ekonomiska föreningar
• Enskilda näringsidkare
• Försäkringsaktiebolag
• Handelsbolag
• Ideella föreningar som utövar näringsverksamhet
• Kommanditbolag
• Patentombud
• Penningtvätt
• Sparbanker
• Trossamfund
• Ömsesidiga försäkringsbolag

Däremot registrerar Bolagsverket inte

• Allmänna Försäkringskassor
• Arbetslöshetskassor
• Designskydd
• Domännamn
• Fackförbund
• Fastighetsmäklare
• Ideella föreningar som inte bedriver näring
• Kommunalförbund
• Landsting
• Politiska partier
• Samfällighetsföreningar
• Statliga myndigheter
• Svenska kyrkan

För smidig process garanterar man att vara kompetenta, professionella och tillmötesgående. Dessutom lovar man korta svarstider på klagomål och synpunkter. Bolagsverket eftersträvar att registrera nybildade aktiebolag inom fem arbetsdagar, förutsatt att ärendet är komplett. Övriga företagsformer har man som ambition att registrera inom sju arbetsdagar. Vad innebär ett komplett ärende? Jo, det innebär att 1) avgiften är betald, 2) samtliga handlingar i ärendet har bifogats, 3) samtliga handlingar är korrekta och 4) företagsnamnet kan godkännas. Mer information om handläggningstider går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

Bolagsverket erbjuder kurser och seminarier. Avgiften per kurs och seminarium sträcker sig från 1 800 till 5 900 kronor. Exempel på kurser och seminarium är

• Aktiebolag 1 – Grundläggande
• Ansvaret i aktiebolag
• Likvidation av aktiebolag
• Nyhetsseminarium

Som det verkar är fokus på aktiebolag. Förutom Aktiebolag 1 – Grundläggande erbjuder Bolagsverket även Aktiebolag 2 – Bolagsordning och styrelse, Aktiebolag 3 – Bolagsstämma, Aktiebolag 4 – Emission och Aktiebolag 5 – Fusion. Observera att utbudet av kurser och seminarium kan variera. Det hör till vanligheten att kurser och seminarium pågår under en dag från 9.00 till 16.30, ibland förekommer dock kurser och seminarium som endast pågår under en halv dag. Anmälande är bindande – avbokning kan senast göras två veckor innan kursen startar. Vid förhinder är rekommendationen att överlåta platsen till vän eller kollega.

I flera olika projekt samverkar Bolagsverket med andra myndigheter. Några av dessa är eSam – samarbete för digital samverkan, Verksamt.se, Myndighetssamarbetet Starta och driva företag, Modeller för informationsutbyten, Uppgiftslämnarservice för företag, Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen, Nätverket mot piratkopiering, European Business Register samt European Commerce Registers’ Forum. På Uppgiftslämnarutredning har du möjlighet att läsa mer om Modeller för informationsutbyten, ett utmärkt exempel på Bolagsverkets arbete för att förenkla och underlätta för företagare i Sverige.

Tycker du att myndigheten kan bli bättre? Myndigheten tar mer än gärna emot förslag på förbättring. På sin hemsida ställer Bolagsverket frågan ”Hur nöjd är du med oss?”. Där finns information om hur du går tillväga för att kontakta Bolagsverket angående förbättringsmöjligheter. Häromåret fick Bolagsverket besked om att kunder framför allt uppskattar deras tekniska support. På hemsidan har Bolagsverket en sektion för genomförda förslag – det bevisar att man lyssnar till kunders förbättringsförslag och att man tar deras synpunkter och åsikter på fullaste allvar. Kontakta Bolagsverket om du har förslag på förbättringar.

Bolagsverket